Българска сватба

Българска сватба

Българската народна сватба –  повечето от традициите и обичаите по време на българската сватба са се съхранили и пренесли през поколенията. Друга част от тях са видоизменени и модернизирани в наши дни. EVA AGENCY ще създаде традиционна българска сватба с богати ритуали и тържествена символика с плетеница от разнообразни фолклорни елементи.

5/5 - (2 votes)